Mã sản phẩm Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Giá sản phẩm Số lượng Thành tiền
HCA00031 Đồ chơi trẻ em dưới 1 tuổi 5.000.000đ 5.000.000đ
HCA00032 Đồ chơi trẻ em dưới 1 tuổi 7.000.000đ 7.000.000đ

Tổng giá: 12.000.000đ

Click vào “Cập nhật giỏ hàng” để cập nhật số lượng. Nhập vào số lượng 0 để xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng. Nhấn vào thanh toán để hoàn tất mua hàng.

Mua tiếp
Xóa giỏ hàng